ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ LE MONDE AAE

Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της από 07 Φεβρουαρίου 2022 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της LE MONDE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση προσωρινών διανομών δικαιούχων ασφαλίσματος από ασφαλίσεις κατά ζημιών,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 24 Μαΐου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες  τράπεζες για την καταβολή συνολικού ποσού διανομής 223.464,05€. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης δικαιούχων και διανομής της εταιρείας  LE MONDE AAE θα συνεχιστεί και μετά τη διενέργεια της τρέχουσας καταβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215, 211 4111656-657

211 4110942, 211 4111856
210
7210327, 210 7210689

Compare listings

Compare