ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

Αρχική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών μας,

τα γραφεία της Εκκαθάρισης θα παραμείνουν κλειστά την 25η Ιανουαρίου 2022.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Η Εκκαθάριση των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ και COMMERCIAL VALUE AAE με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας και θέτοντας πρωτίστως ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των ασφαλισμένων, του κοινού, των υπαλλήλων και των συνεργατών της, ανακοινώνει ότι εφεξής και μέχρι νεωτέρας, οι υπάλληλοι και συνεργάτες της, θα παρέχουν την εργασία και τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεργασίας.

Συνεπώς, για οποιοδήποτε επείγον ζήτημα, άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με την Εκκαθάριση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@aspisliquidation.gr. Ανάλογα με το είδος της αιτούμενης πληροφορίας ή αιτήματος, η Εκκαθάριση θα καταβάλλει προσπάθεια ικανοποίησής του στο μέτρο του εφικτού. Παρακαλείσθε με το μήνυμά σας, να γνωστοποιείτε και το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και μην ξεχνάτε……#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.

Αθήνα, 17.3.2020

Ο ασφαλιστικός Εκκαθαριστής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 156/21.9.2009 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) (ΦΕΚ 11292/2009 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ανακλήθηκε η άδεια σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας και τέθηκε αυτή σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, όπως αυτό προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις του ΝΔ 400/1970.
Με την ίδια ως άνω απόφαση χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 156/21.9.2009 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) (ΦΕΚ 11292/2009 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ανακλήθηκε η άδεια σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας και τέθηκε αυτή σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, όπως αυτό προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις του ΝΔ 400/1970.
Με την ίδια ως άνω απόφαση χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.

COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 176/25-2-2010 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) (ΦΕΚ 2682/21.4.2010 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) ανακλήθηκε η άδεια σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας και τέθηκε αυτή σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, όπως αυτό προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις του ΝΔ 400/1970.
Με την ίδια ως άνω απόφαση χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.

Βάσει του ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α’) η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητές της, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Compare listings

Compare