ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

LEMONDE AE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ LE MONDE AAE

Αθήνα, 25 Μαΐου 2022   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σε συνέχεια της από 07 Φεβρουαρίου 2022 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της LE MONDE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση προσωρινών διανομών δικαιούχων ασφαλίσματος από ασφαλίσεις...

LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 11/2/2022 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ   Σε συνέχεια της από 7.2.2022...

LE MONDE ΑΑΕ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ   7/2/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ   Ανακοινώνεται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή της...

Compare listings

Compare