ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της από 22 Μαίου 2023 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τις προσωρινές διανομές των Γενικών Κλάδων,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ  ότι στις 30 Νοεμβρίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες  τράπεζες για την καταβολή συνολικού ποσού διανομής 63.000€ περίπου (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης δικαιούχων και διανομής των Γενικών Κλάδων της COMMERCIAL VALUE AAΕ θα συνεχιστεί και μετά τη διενέργεια της τρέχουσας διανομής και προς τούτο καλούνται οι δικαιούχοι να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215,  211 4111656-657,  211 4110942,  211 4111856

Compare listings

Compare