ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΕΥΡΩΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η ΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»(Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΥΡΩΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Φ.Μ. 094317525 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ  831401000)

 

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδας, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση 177.498 κοινών ονομαστικών μετοχών, (21,78% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) ως σύνολο περιουσίας, μη εισηγμένων, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, με αρ. ΓΕΜΗ 831401000 και με ΑΦΜ. 094317525 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών  και συγκεκριμένα των μετοχών με αρ. 436.801-614.298, που ενσωματώνονται στον υπ’ αριθμ. 2 τίτλο μετοχών. Τιμή Εκκίνησης Διαγωνισμού: 2.147.000.  – Εγγύηση: € 429.400.

Η εταιρεία ΕΥΡΩΑΚ είναι εταιρεία ακινήτων με συμμετοχές σε εταιρείες που είναι ιδιοκτήτριες ακινήτων στην περιοχή του Λαυρίου (έναντι λιμένος).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 15:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 211-4111086, 211-4111657, 211-4111656 και στο email: info@aspisliquidation.gr.

Αθήνα, 29.11.2023

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Σωτήριος Η. Βασιλόπουλος

 

Προκήρυξη-Πώλησης-Μτχ-ΕΥΡΩΑΚ

Παράρτημα-Ι-Δεσμευτική-Προσφορά

Παράρτημα-ΙΙ-Ιδιωτικό-Συμφωνητικό-Πώλησης-Κατακυρωθέντων-μτχ

Compare listings

Compare