ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδας, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α) Ακίνητο με αριθμό 01

Το με στοιχεία Γ-2 διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου αρ. 6 του Δήμου Ελευσίνας, επιφανείας 98,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 83.000,00. Εγγύηση: € 16.600,00.

Το ακίνητο με αριθμό 01 είναι μισθωμένο.

Β) Ακίνητο με αριθμό 02

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες στην υπ΄ αρ. I οικοδομή του κτιριακού συγκροτήματος “POLIS” που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 62 & Πρεμετής του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής:

Α) Υπ’ αριθμόν 1 οριζόντια ιδιοκτησία του 4ου ορόφου επιφανείας 1.083 τ.μ. με κοινόχρηστους χώρους αποκλειστικά και μόνο αυτής 22 τ.μ.

Β) Τις υπ΄ αριθμόν 4 έως και 20 (17 συνολικά) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου του β’ υπογείου επιφανείας 11 τ. μ. η καθεμία.

Τιμή Εκκίνησης: € 3.251.000,00. Εγγύηση: € 650.200,00.

Το ακίνητο με αριθμό 02 είναι μισθωμένο.

Γ) Ακίνητο με αριθμό 03

Οικόπεδο, διαιρετό τμήμα του υπ’ αρ. 22 ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «Μαλάμη» της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Αμφιθέας Ιωαννίνων και ήδη Τοπικής Κοινότητας Αμφιθέας Δημοτικής Ενότητας Περάματος Δήμου Ιωαννιτών, εμβαδού 857,20 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 76.500,00. Εγγύηση: € 15.300,00.

Σημειώνεται ότι ο διενεργηθείς την 1η Φεβρουαρίου 2023 πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση των ως άνω ακινήτων απέβη άγονος και επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 15:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 1 ακίνητο, στις 15:30 μ.μ. για το με α/α 2 ακίνητο και στις 16:00 μ.μ. για το με α/α 3 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στο email: info@aspisliquidation.gr.

Αθήνα, 11.10.2023

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ 2023.22.11

Παράρτημα Ι Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

Compare listings

Compare