ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

Ανακοίνωση Πώλησης Ακινήτων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδας, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α)Ακίνητο με αριθμό 01

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία  επί της Πλατείας Αγίων Θεοδώρων αρ. 1 και Αριστείδου του Δήμου Αθηναίων:

1) Οριζόντια ιδιοκτησία μεικτής επιφανείας 120,00 τ.μ., που καταλαμβάνει ολόκληρο τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

2) Το υπ΄ αρ. 1 γραφείο στον τέταρτο όροφο, επιφανείας 26,40 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 146,40τ.μ

Τιμή Εκκίνησης: € 151.000,00. Εγγύηση: € 30.200,00.

 

Β)Ακίνητο με αριθμό 02

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία επί της οδού Ακαδημίας αρ. 86 του Δήμου Αθηναίων :

α) Συγκρότημα γραφείων, συνολικής επιφάνειας 269,6 τ.μ. στον πρώτο όροφο και ειδικότερα:

  1. Υπ΄ αρ. 1 γραφείο επιφανείας 40,10 τ.μ.
  2. Υπ΄ αρ. 2 γραφείο επιφανείας 30,10 τ.μ.
  3. Υπ΄ αρ. 3 γραφείο επιφανείας 30,10 τ.μ.
  4. Υπ΄ αρ. 4 γραφείο επιφανείας 37,00 τ.μ.
  5. Υπ΄ αρ. 5 γραφείο επιφανείας 25,60 τ.μ.
  6. Υπ΄ αρ. 6 γραφείο επιφανείας 23,30 τ.μ.
  7. Υπ΄ αρ. 7 γραφείο επιφανείας 23,30 τ.μ.
  8. Υπ΄ αρ. 8 γραφείο επιφανείας 15,30 τ.μ.
  9. Υπ΄ αρ. 9 γραφείο επιφανείας 15,30 τ.μ.
  10. Υπ΄ αρ. 10 γραφείο επιφανείας 29,50 τ.μ.

β) Υπ΄αρ. 8 γραφείο μεσορόφου (μεσοπατώματος), επιφανείας 33,00 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 302,60τ.μ

Τιμή Εκκίνησης: € 193.000,00. Εγγύηση: € 38.600,00

Στο ακίνητο με αριθμό 02 υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις που χρήζουν τακτοποίησης.

 

Γ)Ακίνητο με αριθμό 03

Υπ’ αρ. 1 διαμέρισμα ισογείου πολυκατοικίας επί της οδού Μεσολογγίου αρ. 48 του Δήμου Αλίμου, επιφανείας 70,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 67.500,00. Εγγύηση: € 13.500,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 03 υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις που χρήζουν τακτοποίησης.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 12:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 01 ακίνητο, στις 12:30 μ.μ. για το με α/α 02 ακίνητο και στις 13:00 μ.μ. για το με α/α 03 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στο email: info@aspisliquidation.gr.

Αθήνα, 07.04.2023

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ 05-05-2023

Παράρτημα Ι – Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

Compare listings

Compare