ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

Ανακοίνωση Πώλησης Ακινήτων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094428803 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 1631601000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/3/21.9.2009 (ΦΕΚ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/3/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/07.01.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α)Ακίνητο με αριθμό 04

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία  επί των οδών Μπόνιαλη  αρ. 25 και Αποκορώνου αρ. 75-77  του Δήμου Χανίων:

1) Υπό στοιχεία Α-1 γραφείο πρώτου ορόφου, επιφανείας 32,20 τ.μ.

2) Υπό στοιχεία Α-2 γραφείο πρώτου ορόφου, επιφανείας 64,40 τ.μ.

Στο ακίνητο με αριθμό 04 έχει τακτοποιηθεί επιφάνεια 22,83 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 119,43τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 116.500,00. Εγγύηση: € 23.300,00

 

Β)Ακίνητο με αριθμό 05

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία  επί της οδού Μπόνιαλη  αρ. 11  του Δήμου Χανίων:

1) Υπό στοιχεία ΚΑ-9 κατάστημα στάθμης +4,50 του εμπορικού κέντρου, επιφανείας 69,90 τ.μ.

2) Υπό στοιχεία ΓΑ-2 γραφείο στάθμης +4,50 του κτιρίου Γ΄, επιφανείας 43,50 τ.μ.

3) Υπό στοιχεία ΓΑ-3 γραφείο στάθμης +4,50 του κτιρίου Γ΄, επιφανείας 47,70 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 161,10τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 192.500,00. Εγγύηση: € 38.500,00

Στο ακίνητο με αριθμό 05 υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις που χρήζουν τακτοποίησης.

 

Γ)Ακίνητο με αριθμό 06

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας  επί των οδών Ιάσονος 71 και Λώρη 1 του Δήμου Βόλου:

1)Υπό στοιχεία Α-1 γραφείο πρώτου ορόφου, επιφανείας 26,00 τ.μ.

2)Υπό στοιχεία Α-2 γραφείο πρώτου ορόφου, επιφανείας 42,00 τ.μ.

3)Υπό στοιχεία Α-3 γραφείο πρώτου ορόφου, επιφανείας 89,00 τ.μ.

4)Υπό στοιχεία Α-4 γραφείο πρώτου ορόφου, επιφανείας 68,00 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 225,00τ.μ

Τιμή Εκκίνησης: € 162.500,00. Εγγύηση: € 32.500,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 06 υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις που χρήζουν τακτοποίησης.

 

Δ)Ακίνητο με αριθμό 07

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας  επί των οδών Ιάσονος 71 και Λώρη 1 του Δήμου Βόλου:

1)Υπό στοιχεία Β-1 γραφείο δευτέρου ορόφου, επιφανείας 98,00 τ.μ.

2)Υπό στοιχεία Β-2 γραφείο δευτέρου ορόφου, επιφανείας 59,00 τ.μ.

3)Υπό στοιχεία Β-3 γραφείο δευτέρου ορόφου, επιφανείας 43,00 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 200,00τ.μ

Τιμή Εκκίνησης: € 147.500,00. Εγγύηση: € 29.500,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 07 υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις που χρήζουν τακτοποίησης.

 

Ε)Ακίνητο με αριθμό 08

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 131 του Δήμου Καλαμαριάς:

1)Υπ’ αρ. 1 χώρος α’ ορόφου, επιφανείας 76,70 τ.μ.

2)Υπ’ αρ. 2 χώρος α’ ορόφου, επιφανείας 76,70 τ.μ.

3)Υπ’ αρ. 13 θέση στάθμευσης β’ υπογείου, επιφανείας 30,896 τ.μ.

4)Υπ’ αρ. 14 θέση στάθμευσης β’ υπογείου, επιφανείας 30,896 τ.μ.

5)Υπ’ αρ. 15 θέση στάθμευσης β’ υπογείου, επιφανείας 30,896 τ.μ.

6)Υπ’ αρ. 16 θέση στάθμευσης β’ υπογείου, επιφανείας 30,896 τ.μ.

7)Υπ’ αρ. 17 θέση στάθμευσης β’ υπογείου, επιφανείας 30,896 τ.μ.

8)Υπ’ αρ. 18 θέση στάθμευσης β’ υπογείου, επιφανείας 30,896 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 153,40τ.μ και έξι θέσεις στάθμευσης.

Τιμή Εκκίνησης: € 311.000,00. Εγγύηση: € 62.200,00

Στο ακίνητο με αριθμό 08 υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις που χρήζουν τακτοποίησης.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα (5ος όροφος). Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 13:30 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 04 ακίνητο, στις 14:00 μ.μ. για το με α/α 05 ακίνητο, στις 14:30 μ.μ. για το με α/α 06 ακίνητο, στις 15:00 μ.μ. για το με α/α 07 ακίνητο και στις 15:30 μ.μ. για το με α/α 08 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111215 και στo email: info@aspisliquidation.gr

Αθήνα, 07.04.2023

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΑΣΠΙΣ ΑΕΑΖ 05-05-2023

Παράρτημα Ι – Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

Compare listings

Compare