ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

 

Αθήνα,  22 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων σχετικά με την Προσωρινή Διανομή ποσών στους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, καθώς και με τις σταδιακές καταβολές για τη Β’ Διανομή, της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας COMMERCIAL VALUE,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 22 Δεκεμβρίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή ποσού διανομής 142.000€ περίπου, για 87 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια) και αντίστοιχα ποσού διανομής 37.000€ περίπου, για 16 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Επιπλέον, σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ για τη διανομή, εκ μέρους του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ), της προκαταβολής των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 ν. 4714/2020 και της από 21/01/2021 απόφασης της Συνέλευσης των Μελών του ΕΚΙΑΖ,

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 22 Δεκεμβρίου δόθηκαν εντολές  πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή ποσού διανομής 141.000€ περίπου, για 462 συμβόλαια (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215, 211 4111656-657,

211 4110942, 211 4111856,
210
7210327, 210 7210689

 

Compare listings

Compare