ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α) Ακίνητο με αριθμό 01:

Κατάστημα-γραφείο υπό στοιχεία Κατ. 1, 2ου  ορόφου πολυκατοικίας επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 18 του Δήμου Ν. Σμύρνης, επιφανείας 188,45 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €192.000,00. Εγγύηση: €38.400,00.

 

Β) Ακίνητο με αριθμό 02:

Το με στοιχεία Α/2β διαμέρισμα κατά τον τίτλο κτήσης και γραφείο μετά την τακτοποίηση  με το ν. 4494/2017, του 1ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας αρ. 8 και Καραγιάννη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, επιφανείας 184,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €160.000,00. Εγγύηση: €32.000,00.

 

Γ) Ακίνητo με αριθμό 03:

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 63,40 τ.μ. (δύο αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες) και ειδικότερα:

1)Υπ’ αριθμόν 5  γραφείο 3ου  ορόφου, επιφανείας  27,90 τ.μ.,

2)Υπ΄  αριθμόν 6 γραφείο  3ου  ορόφου, επιφανείας  35,50 τ.μ.,

σε πολυκατοικία επί των οδών Ερμού αρ. 20 και Κομνηνών αρ. 23 του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τιμή Εκκίνησης: €62.500,00. Εγγύηση: €12.500,00.

 

Δ) Ακίνητο με αριθμό 04:

Διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Βρυούλων 26 του Δήμου Καλαμαριάς,  επιφανείας 100,90 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €133.000,00. Εγγύηση: €26.600,00.

 

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Στις 1:30 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό 1 ακίνητο, στις 2:00 για το με αύξοντα αριθμό 2 ακίνητο, στις 2:30 για το με αύξοντα αριθμό 3 ακίνητο και στις 3:00 για το με αύξοντα αριθμό 4 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr.

Αθήνα, 31.05.2022

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ 30-06-2022

Παράρτημα Ι – Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

Compare listings

Compare