ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «COMMERCIAL VALUE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094059010 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 305101000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «COMMERCIAL VALUE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094059010 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 305101000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 176/2/25.2.2010 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 1468/26.2.2010) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/1/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

Ακίνητο σε κτήριο γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας 64 του Δήμου Αμαρουσίου που αποτελείται από τις ακόλουθες οριζόντιες ιδιοκτησίες:

1) Υπ’ αρ.  1 οριζόντια ιδιοκτησία α΄ ορόφου, επιφανείας  403,00 τ.μ. Στην οριζόντια αυτή ιδιοκτησία περιλαμβάνεται και ανήκει ο χώρος του κτιρίου 1 από την οροφή του α ΄ορόφου μέχρι το δάπεδο του δευτέρου υπογείου, που αποτελείται από ένα φρέαρ και ένα ανελκυστήρα, με τον οποίο πραγματοποιείται η επικοινωνία αυτής με την Υ2 αποθήκη του υπογείου και με το β΄ υπόγειο και μέσω αυτού με τον σταθμό αυτοκινήτων.

2)  Υπ’ αρ.  2 οριζόντια ιδιοκτησία α΄ ορόφου, επιφανείας  278,00 τ.μ.

3)  Υπό στοιχεία Υ2  αποθήκη πρώτου υπογείου,  επιφανείας 200,00 τ.μ.

4)  Υπ’ αρ. 12 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

5)  Υπ’ αρ. 13 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

6)  Υπ’ αρ. 14 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

7)  Υπ’ αρ. 19 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

8)  Υπ’ αρ. 20 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

9)  Υπ’ αρ. 21 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

10 )Υπ’ αρ 22 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

11)Υπ’ αρ. 23 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

12)Υπ’ αρ. 24 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

13)Υπ’ αρ. 117 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

14)Υπ’ αρ. 118 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

15)Υπ’ αρ. 119 θέση στάθμευσης τρίτου υπογείου του σταθμού αυτοκινήτων,  επιφανείας 10,32 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €2.187.500,00. Εγγύηση: €437.500,00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ.. Στις 12:30 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr.

Αθήνα, 18.03.2022

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού COMMERCIAL VALUE 14-04-2022

Παράρτημα Ι – Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

Compare listings

Compare