ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α) Ακίνητο με αριθμό 01:

1) Το υπό στοιχεία Κ-1-Γ διαμέρισμα του πρώτου ορόφου του  ΚΤ-1 κτιρίου συγκροτήματος τριών κτιρίων, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επί της συμβολής των οδών Χαρ. Τρικούπη αρ. 69 (πρώην 27)  και Κοκκιναρά 14 του Δήμου Κηφισιάς, επιφανείας 129,33 τ.μ. με  τακτοποιημένους με Ν. 4495/2017  ημιϋπαιθρίους επιφανείας 17,13 τ.μ.

2) Η υπό στοιχεία Ρ-7 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας  16,19 τ.μ..

Τιμή Εκκίνησης: €402.500,00 Εγγύηση: €80.500,00.

Β) Ακίνητο με αριθμό 02:

1) Το υπό στοιχεία Κ-2-Γ διαμέρισμα του πρώτου ορόφου του ΚΤ-2 κτιρίου συγκροτήματος τριών κτιρίων, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επί της συμβολής των οδών Χαρ. Τρικούπη αρ.  69 (πρώην 27) και Κοκκιναρά 14 του Δήμου Κηφισιάς, επιφανείας 129,33 τ.μ. με  τακτοποιημένους με Ν. 4495/2017  ημιϋπαιθρίους επιφανείας 17,13 τ.μ. και εξώστη επιφανείας 8,89 τ.μ.

2) Η υπό στοιχεία Ρ-8 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας    16,19  τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €423.000,00. Εγγύηση: €84.600,00.

Γ) ) Ακίνητο με αριθμό 03:

1) Το υπό στοιχεία Κ-3-Γ διαμέρισμα του πρώτου ορόφου του ΚΤ-3 κτιρίου συγκροτήματος τριών κτιρίων, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επί της συμβολής των οδών Χαρ. Τρικούπη αρ. 69 (πρώην 27)   και Κοκκιναρά 14 του Δήμου Κηφισιάς, επιφανείας 129,33 τ.μ. με  τακτοποιημένους με Ν. 4495/2017  ημιϋπαιθρίους επιφανείας 17,13 τ.μ. και εξώστη επιφανείας 8,89 τ.μ.

2) Η υπό στοιχεία Ρ-11 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας 17,62  τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €423.000,00. Εγγύηση: €84.600,00.

Δ) Ακίνητο με αριθμό 04:

1) Το υπό στοιχεία Κ-3-Δ διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του  ΚΤ-3 κτιρίου συγκροτήματος τριών κτιρίων, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επί της συμβολής των οδών Χαρ. Τρικούπη αρ. 69 (πρώην 27)   και Κοκκιναρά 14 του Δήμου Κηφισιάς, επιφανείας 129,33 τ.μ. με  τακτοποιημένους με Ν. 4495/2017  ημιϋπαιθρίους επιφανείας 17,13 τ.μ. και εξώστη επιφανείας 8,89 τ.μ. Στην οριζόντια αυτή ιδιοκτησία ανήκει κατ΄ αποκλειστική χρήση ο χώρος του δώματος άνωθεν του β΄ ορόφου, επιφανείας 153,58 τ.μ.

2) Η υπό στοιχεία Ρ-9 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας 12,26  τ.μ.

3) Η υπό στοιχεία Ρ-10 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας 12,26  τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €442.000,00. Εγγύηση: €90.100,00.

Ε) Ακίνητο με αριθμό 05:

1) Η υπό στοιχεία Κ-Μ-1 ενιαία λειτουργικά κατοικία-μαιζονέτα του ΚΤ-1 κτιρίου συγκροτήματος τριών κτιρίων, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επί της συμβολής των οδών Χαρ. Τρικούπη  αρ. 69 (πρώην 27) και Κοκκιναρά 14 του Δήμου Κηφισιάς, αποτελούμενη από τις εξής ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες:

α)Υπό στοιχεία Κ-1-Β οριζόντια ιδιοκτησία -διαμέρισμα ισογείου επιφανείας 113,35 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 73/1000 εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, με τακτοποιημένους με Ν. 4495/2017  ημιϋπαιθρίους επιφανείας 33,11 τ.μ. και με αποκλειστική χρήση ακαλύπτου χώρου οικοπέδου επιφανείας 442,61. τ.μ., μέσα στον οποίο περιλαμβάνεται και η πισίνα.

β)Υπό στοιχεία Κ-1-Α οριζόντια ιδιοκτησία-βοηθητικός χώρος υπογείου, επιφανείας 93,80 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 53/1000 εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, για την οποία έγινε αλλαγή χρήσης από βοηθητικό χώρο σε χώρο  κύριας χρήσης με Ν. 4495/2017.

γ)Υπό στοιχεία Ρ-1-Α οριζόντια ιδιοκτησία – χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου υπογείου, επιφανείας  148,88 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 7/1000 εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, για την οποία έγινε αλλαγή χρήσης από χώρο στάθμευσης σε χώρο κύριας χρήσης με Ν. 4495/2017.

Στην αποκλειστική χρήση της Κ-Μ-1 μαιζονέτας ανήκει ο χώρος του υπογείου παραπλεύρως της Ρ-1-Α  οριζόντιας ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνει τη βάση της πισίνας.

2) Η υπό στοιχεία Ρ-2 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας  12,03 τ.μ.

3) Η υπό στοιχεία Ρ-3 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας  12,03 τ.μ.

4) Το υπό στοιχεία Ρ-4 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας 18,81 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 684.500,00. Εγγύηση: €136.800,00.

ΣΤ) Ακίνητο με αριθμό 06

1) Η υπό στοιχεία Κ-Μ-2 ενιαία λειτουργικά κατοικία-μαιζονέτα του ΚΤ-2 κτιρίου συγκροτήματος τριών κτιρίων, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επί της συμβολής των οδών Χαρ. Τρικούπη  αρ. 69 (πρώην 27) και Κοκκιναρά 14 του Δήμου Κηφισιάς, αποτελούμενη από τις εξής ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες:

α)Υπό στοιχεία Κ-2-Β οριζόντια ιδιοκτησία -διαμέρισμα ισογείου επιφανείας 113,35 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 73/1000 εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, με τακτοποιημένους με Ν. 4495/2017 ημιϋπαιθρίους επιφανείας 33,11 τ.μ. και εξώστη επιφανείας 8,89 τ.μ και με αποκλειστική χρήση ακαλύπτου χώρου οικοπέδου επιφανείας 388,97 τ.μ

β)Υπό στοιχεία Κ-2-Α οριζόντια ιδιοκτησία-βοηθητικός χώρος υπογείου, επιφανείας 93,80 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 53/1000 εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, σε τμήμα της οποίας, επιφανείας 75,80 τ.μ., έγινε αλλαγή χρήσης από βοηθητικό  χώρο σε χώρο κύριας χρήσης με Ν. 4495/2017.

γ)Υπό στοιχεία Ρ-2-Α οριζόντια ιδιοκτησία – χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου υπογείου, επιφανείας 119,37 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 5/1000 εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, σε  τμήμα της οποίας, επιφανείας 88,74 τ.μ., έγινε αλλαγή χρήσης από χώρο  στάθμευσης  σε χώρο  κύριας χρήσης με Ν. 4495/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών η πραγματική κατάσταση του υπογείου έχει ως εξής:

α)Χώρος κύριας χρήσης συνολικής επιφανείας  164,54 τ.μ. (75,80+88,74)

β)Αποθηκευτικός χώρος 18 τ.μ. και

γ)Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου 30,63 τ.μ.

2) Η υπό στοιχεία Ρ-6 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας  12,26  τ.μ.

3) Η υπό στοιχεία Ρ-12 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας  12,25 τ.μ.

4) Η υπό στοιχεία Ρ-13 θέση στάθμευσης υπογείου, επιφανείας 12,25 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 607.000,00. Εγγύηση: €121.400,00.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μ.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Στις 1:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για τα ακίνητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr.

Αθήνα, 18.03.2022

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ 14-04-2022

Παράρτημα Ι – Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

Compare listings

Compare