ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ_ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000233901000 Α.Φ.M 094006538, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Με την υπ’ αριθ. 156/2/16.9.2009 και 21.9.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 11292/21.9.2009), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής ο Σωτήριος Βασιλόπουλος.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σκοπό την πώληση κινητών της άνω εταιρείας, βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Α)  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ενδεικτικά: κινητά τηλέφωνα,.

Β)  ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά: ντουλάπια, γραφεία, βιβλιοθήκη, καναπές, πολυθρόνες.

Γ)   ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Ενδεικτικά: Εξοπλισμός WC.

Δ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά: εκτυπωτές, scanner, κεντρικές μονάδες και οθόνες Η/Υ, ψυγείο, συσκευή δικτύου.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα από τις 15:00 έως τις 15:30. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, καθώς και αναλυτική περιγραφή των ως άνω προς εκποίηση κινητών από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr πατώντας στους ακόλουθους συνδέσμους:

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κινητών Πραγμάτων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Παράρτημα Ι (Δεσμευτική προσφορά)

Παράρτημα ΙΙ (Συμφωνητικό μεταβίβασης)

Παράρτημα ΙΙΙ (Λίστα κινητών πραγμάτων)

και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111215 και στo email: info@aspisliquidation.gr.

 

Αθήνα, 11/03/2022

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Compare listings

Compare