ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ COMMERCIAL VALUE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «COΜΜERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000305101000 Α.Φ.M 094059010, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Με την υπ’ αριθ. 176/2/25.2.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1468/26.2.2010), η εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Με την υπ’ αριθ. 409/1/22.12.2021 (ΦΕΚ τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής ο Σωτήριος Βασιλόπουλος.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σκοπό την πώληση κινητών της άνω εταιρείας, βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Α)           ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά: Φοριαμοί, Ραφιέρες.

Β)            ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Ενδεικτικά: Πολυμηχανήματα, Εκτυπωτής, Πληκτρολόγια, Ρούτερ.

Γ)            ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Ενδεικτικά: Ανάτυπα έργα, Πίνακες παρουσιάσεων.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από τις 11:00 μέχρι τις 13:00 το πρωί της ως άνω ημερομηνίας. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα από τις 15:30 έως τις 16:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, καθώς και αναλυτική περιγραφή των ως άνω προς εκποίηση κινητών από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr πατώντας στους ακόλουθους συνδέσμους:

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κινητών Πραγμάτων COMMERCIAL VALUE

Παράρτημα Ι (Δεσμευτική προσφορά)

Παράρτημα ΙΙ (Συμφωνητικό μεταβίβασης)

Παράρτημα ΙΙΙ (Λίστα κινητών πραγμάτων)

και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111215 και στo email: info@aspisliquidation.gr

 

 

Αθήνα, 11/03/2022

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Compare listings

Compare