ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

LE MONDE

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

11/2/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΑΦΟΡΟΥΣΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

 

Σε συνέχεια της από 7.2.2022 ανακοίνωσης της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας “LE MONDE AAE” για προσωρινές διανομές σε δικαιούχους ασφαλίσματος από ασφαλίσεις κατά ζημιών, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η αναρτηθείσα στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος απαίτηση περιλαμβάνει και τόκους, οι καταβολές, στις οποίες θα προβεί η ασφαλιστική εκκαθάριση, θα καταλογίζονται πρώτα στο κεφάλαιο και, εάν αυτό εξοφληθεί, τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο θα καταλογιστεί στους τόκους.

Η ανωτέρω διευκρίνιση έχει συμπεριληφθεί στις επικαιροποιημένες «ΟΔΗΓΙΕΣ» και υποδείγματα «Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικό Πρόσωπο», «Υπεύθυνη Δήλωση Νομικό Πρόσωπο».

 

Ανακοίνωση 7/2/2022

Compare listings

Compare