ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 285/2/28.9.2018 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/874/1.10.2018) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».

Σύμφωνα με το από 11/2/2019 πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτές» που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 1691025 διορίσθηκε ο Ιωάννης Δρακούλης ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για τους σκοπούς της εκκαθάρισης της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

 

  1. Συγκρότημα Γραφείων 3ου ορόφου που αποτελείται από πέντε (05) οριζόντιες ιδιοκτησίες: 1) Υπ’ αρ. 1 γραφείο επιφανείας 28,60 τ.μ., 2) Υπ’ αρ. 2 γραφείο επιφανείας 27,40 τ.μ., 3) Υπ’ αρ. 3-4  γραφείο επιφανείας 41,00 τ.μ., 4) Υπ’ αρ. 5  γραφείο επιφανείας 19,90 τ.μ., 5) Υπ’ αρ. 6  γραφείο επιφανείας 27,50 τ.μ., συνολικής επιφάνειας 144,40 τ.μ. σε πολυκατοικία στη συμβολή της  Λεωφόρου Συγγρού αριθ. 43 και Πετμεζά του Δήμου Αθηναίων.

         Τιμή Εκκίνησης: € 135.500,00. Εγγύηση: €27.100,00.

 

  1. Γραφείο 2ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 212 του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, επιφανείας 164,21 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και στην πραγματική του κατάσταση 163,01 τ.μ.

         Τιμή Εκκίνησης: € 90.500,00. Εγγύηση: €18.100,00.

 

  1. Συγκρότημα Γραφείων 4ου ορόφου που αποτελείται από δύο (02) οριζόντιες ιδιοκτησίες:1) Υπ’ αρ. 1 γραφείο, επιφανείας 81,50 τ.μ., 2) Υπ’ αρ. 2 γραφείο, επιφανείας 73,50 τ.μ., συνολικής επιφάνειας 155,00 τ.μ. σε πολυκατοικία επί των οδών Λαγουμιτζή 16 και Δεληγιάννη 2 του Δήμου Καλλιθέας.

         Τιμή Εκκίνησης: € 81.000,00. Εγγύηση: €16.200,00.

 

  1. Οικόπεδο επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 10 του Δήμου Αθηναίων, εμβαδού 270,75 τ.μ. κατά τον τελευταίο τίτλο κτήσης και 267,91 τ.μ. σύμφωνα με πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κτηματολογίου ΕΓΣΑ ’87. Στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα τριών υπογείων ορόφων. Συντελεστής Δόμησης οικοπέδου: 4,2.

         Τιμή Εκκίνησης: € 469.500,00. Εγγύηση: €93.900,00.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μέχρι τις 11:30. Στις 12:00 θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό 1 ακίνητο, στις 12:30 για το με αύξοντα αριθμό 2 ακίνητο, στις 13:00 για το με αύξοντα αριθμό 3 ακίνητο και στις 13:30 για το με αύξοντα αριθμό 4 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111215 και στo email: info@aspisliquidation.gr

Αθήνα, 09.11.2021

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

Συγκρότημα Γραφείων Συγγρου 43 κ Πετμεζά, Αθήνα

Γραφείο Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 212, Καλλιθέα

Συγκρότημα Γραφείων Λαγουμιτζή 16 και Δεληγιάννη, Καλλιθέα

Οικόπεδο Μαυρομιχάλη 10, Αθήνα

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ 16-12-2021

Παράρτημα Ι – Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

 

 

 

 

 

Compare listings

Compare