ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

17/10/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ-ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ.: 210 6180620

Σας ενημερώνουμε ότι από 10/10/2011 η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΟΛ 1186/1.9.2011, ΦΕΚ 2151/27.9.2011).

Τα στοιχεία της εταιρίας διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 Μαρούσι 
Α.Φ.Μ. 094006538 
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Επίσης,

Σας ενημερώνουμε ότι από 10/10/2011 η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΟΛ 1186/1.9.2011, ΦΕΚ 2151/27.9.2011)

Τα στοιχεία της εταιρίας διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 Μαρούσι 
Α.Φ.Μ. 094428803 
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Compare listings

Compare