ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ / COMMERCIAL VALUE / LE MONDE / ΓΑΛΑΞΙΑΣ / ΑΜΥΝΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Βασ. Σοφίας 60, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείες με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΘΣΗ» με Α.Φ.Μ 094006538 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» ΜΕ Α.Φ.Μ. 094428803 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  «COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» με Α.Φ.Μ. 094059010 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» με Α.Φ.Μ. 094021505 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, «LEMONDE AE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» με Α.Φ.Μ. 094004999 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και «ΑΜΥΝΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» με Α.Φ.Μ. 094324111 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ με έδρα Αθήνα, επί της οδού Βας. Σοφίας 60, 11528 εφεξής οι «Εταιρείες», δημιούργησαν και διαχειρίζονται τον παρόντα ιστότοπο www.aspispronia.gr (εφεξής «ο Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στον Ιστότοπο των Εταιρειών και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Επομένως, όσοι χρήστες διαφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούνται να μη χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο των Εταιρειών.

Υπηρεσίες του Ιστοτόπου – Φόρμα Επικοινωνίας

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τις Εταιρείες για τυχόν αιτήματα, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, παράπονα, κλπ. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η άμεση ανταπόκριση και η βέλτιστη εξυπηρέτηση του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία το ονοματεπώνυμο, το email, το τηλέφωνο, το θέμα, το σχετικό μήνυμα και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι Εταιρείες λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε ο παρόν Ιστότοπος να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες, παρέχοντάς τους έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ο κάθε χρήστης παραμένει πλήρως υπεύθυνος να αξιολογεί την ορθότητα του αναρτημένου στον Ιστότοπο περιεχομένου, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες που παρέχονται από τις Εταιρείες ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, οι  Εταιρείες δεν δεσμεύονται και δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία (θετική / αποθετική) που υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου τους.

Ιστότοποι Τρίτων

Ο Ιστότοπος των Εταιρειών ενδέχεται να παρέχει υπερ-συνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοτόπους τρίτων. Οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την περιήγησή των χρηστών σε Ιστοτόπους τρίτων καθώς παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τη χρήση του αναρτημένου σε αυτούς τους Ιστοτόπους περιεχομένου. Οι Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποτεδήποτε, κατά την κρίση τους, τους σχετικούς συνδέσμους από τον Ιστότοπό τους.

Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία  – Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, κλπ. αποτελεί  πνευματική ιδιοκτησία των Εταιρειών και προστατεύεται από την ελληνική ενωσική νομοθεσία  περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Αντίστοιχα, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον παρόντα Ιστότοπο με το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των Εταιρειών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των Εταιρειών και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεσή τους στον παρόντα ιστότοπο, δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, μεταφορά,  downloading, μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο – διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας των Εταιρειών ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά την επίσκεψή τους στον Ιστότοπο σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και πιο συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), τον Ν. 4624/2019 καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου, παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική Cookies

Κατά την περιήγηση των χρηστών στον Ιστότοπο των Εταιρειών ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες  απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP), το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies στον Ιστότοπό μας, παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο σεβόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και όλους τους κανόνες και τα χρηστά ήθη όπως απορρέουν από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων  οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία, για κάθε τυχόν ζημία της από την παραβίαση αυτή.  Ειδικότερα, οι χρήστες υποχρεούνται κατά την χρήση του παρόντος Ιστοτόπου:

  • Να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο του Ιστοτόπου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι  αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη
  • Να μην παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Ιστοτόπου και να μην καταστρέψουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη των Εταιρειών
  • Να μην εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ώστε να εμποδίζεται η χρήση του Ιστότοπου από άλλους χρήστες.

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά με χρήστη του παρόντος Ιστοτόπου, οι Εταιρείες θα επιδιώξουν να συνδιαλλαγούν με τον χρήστη ώστε να την επιλύσουν φιλικά. Ωστόσο, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης των διαφορών, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Αλλαγές στον Ιστότοπο

Οι Εταιρείες μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιούν μονομερώς το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών.

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση των Όρων Χρήσης

Οι Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν / επικαιροποιούν μονομερώς και ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσής τους καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών τους. Σε κάθε περίπτωση όλες οι αλλαγές, τροποποιήσεις, επικαιροποιημένες εκδόσεις, αναρτώνται άμεσα στον παρόντα Ιστότοπο.

 

Τελευταία Αναθεώρηση: 5/5/2020

Compare listings

Compare