30/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΚΑΙ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ