29/07/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ