22/6/2011 4η ΕΚΘΕΣΗ Τμήμα Β΄- Εκκαθάρισης COMMERCIAL VALUE (Συνοδευτική επιστολή)