20/09/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ