14/11/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ