14/10/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ