14/04/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ