13/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ.: 210 6180620

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Αρ. Αποφάσεως 2606/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διορίσθηκε εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσης ανωνύμου ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ>> που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, ο κ. Χρήστος Μπάρκας του Πέτρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη 27, Μαρούσι.

Οι ασφαλισμένοι και ο οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δύναται να επικοινωνεί με τον ανωτέρω εκκαθαριστή στα τηλ. 210. 6180620 – 210.6180691 και 210.6180647 στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι.