12/09/2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 21/9/2009 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ