ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ης ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (22/9/2010-21/9/2011)