ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ης ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 26/2/2012 (27/2/2011-26/2/2012)