ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ης ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (22/9/2009-21/9/2010)