ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 05-02-2007