ΕΠΑΘ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 190-29.06.2016 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ