ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ, σε συνέχεια των ανακοινώσεων σχετικά με τις προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ενημερώνει ότι, οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει στις υπό εκκαθάριση εταιρείες λογαριασμό σε τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού για την κατάθεση των ποσών προσωρινής διανομής, επιβαρύνονται με τα έξοδα εμβάσματος εξωτερικού, με τυχόν έξοδα μετατροπής συναλλάγματος και με κάθε άλλο έξοδο, που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παραπάνω κατάθεσης.