ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η έδρα της Εκκαθάρισης των εταιρειών
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ- ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ- COMMERCIAL VALUE AAE
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

μεταφέρεται από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 στη διεύθυνση: 

 Βασ. Σοφίας 60, Αθήνα, ΤΚ 115 28

Τα τηλέφωνα, fax, και e-mail επικοινωνίας παραμένουν τα ίδια:
2114111215
2114111657
2114111656
2114110942
2114111856
Από σταθερό : 8005000018

FAX: 2106180622, 2107210748

E-mail: info@aspispronia.gr